Dokumenti

Iešējās kārtības noteikumi

Iestādes padomes reglaments

Iestādes nolikums

Kārtība iestādes organizētajos pasākumos

Kārtība, kādā iestēdē uzturas nepiederošas personas

Kārtība, kādā rīkojas infekciju slimību gadījumos

Kārtības noteikumi vecākiem

Līguma paraugs 2019

Nepieciešamo lietu saraksts

Sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Tāme SIA LAIK 2018

Uzņemšanas kārtība

Advertisements
%d bloggers like this: