Iestādes vadītājas Ilzes Pētersones – Jezupenokas Tel.: 29483571

e-pasts: vaditaja.pasakuvalstiba@gmail.com


vadītājas vietnieces Daces Boktas – Rībenas – Tel.: 26404051;

e-pasts: dace.pasakuvalstiba@gmail.com


Logopēds Jolanta Osīte – 29620133


Rekvizīti: 

SIA ” LAIK”

Rīgas gatve 28 b, Ādaži

Ādažu novads, LV – 2164

PVN reģ. Nr. LV 40003922099

AS SEB Banka, kods: UNLALV2X

Konts:LV32UNLA0050013545937

Advertisements